Vitejte na oficiálních stránkách Solnického Broučka z.s.  
 Solnický Brouček
v současné době připravuje:

Dětský klub angličtiny 
>>> více <<<


Šití v broučku  
>>> více <<<Červen 2022

4.6. - Dětská solná stezka 
>>> více <<<

8.6. - Hrajeme si v přírodě 
>>> více <<<

24.6. - Pohádková cesta 
>>> více <<<


Aktuality:


Více  ZDE 
edit
 

Členství


Zásady a druhy členství


1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která má zájem o účast na uskutečňování
      programu spolku a souhlasí se stanovami a cíli spolku.


2. Přijímání nových členů do spolku se provádí podle těchto zásad:
     a) přihláška se předkládá výboru spolku
     b) o přijetí do spolku rozhoduje výbor
     c) valná hromada má právo zrušit rozhodnutí o přijetí, vyskytnou-li se k tomu závažné důvody.


3. Členství zaniká:
     a) na žádost člena
     b) úmrtím člena
     c) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady, pokud člen neprojevuje zájem o
         činnosti spolku, nebo jedná v rozporu se zásadami spolku
     d) zánikem spolku
     e) zanikající člen nemá nárok na podíl z majetku spolku


4. Druhy členství jsou:
     a) Řádné členství:
         - Aktivní:
                   Výhody: - Vstup na dopolední nebo odpolední program v OS Brouček zdarma.
                                - Zvýhodněné vstupné na akce pro veřejnost.
                                - Možnost zasahovat do chodu spolku.
                                - Hlasovací právo na Valné hromadě.
                Podmínky: - Zaplacení členského příspěvku 300 Kč/ rok nebo 200 Kč/pololetí.
                                - Člen se alespoň jednou za pololetí podílí dle svých sil na činnosti spolku.
                                - Tzn. pomůže při organizování akce, vyrobí pomůcky, apod.
         - Pasivní:
                   Výhody: - Nemusíte se k ničemu zavazovat.
                                - Zvýhodněné vstupné na dopolední nebo odpolední program (10 Kč.), možnost
                                   zakoupení permanentky.
                                - Možnost účastnit se Valné hromady – hlasovací právo.
                 Podmínky: - Zaplacení členského příspěvku 50 Kč./na pololetí.

     b) Čestné členství
         - Čestným členem spolku se může stát kterýkoliv občan našeho státu, který je starší 18-ti let a
             mimořádně se zasloužil o rozvoj spolku.
         - Čestné členství uděluje valná hromada a to na období jednoho roku. Po uplynutí jej může
             prodloužit, nebo zrušit dle toho, zda trvají mimořádné zásluhy o rozvoji spolku.   Práva a povinnosti členů najdete ve stanovách spolku a vnitřním řádu.zpět  nahoru


© 2006-2016 Solnický Brouček z.s.            webmaster