Vitejte na oficiálních stránkách Solnického Broučka z.s.  
 Solnický Brouček
v současné době připravuje:

Prázdniny 2020

3.7. - Pohádková cesta 
>>> více <<<

8.7. - Putovní kamínky 
>>> více <<<

14. a 15.7. - Maluj se mnou 
>>> více <<<Aktuality:

Tiskopisy na bazar jsou k vyzvednutí v provozní době Broučka. Ta je o prázdninách zkrácená - pouze pondělí až středa 9:00 - 11:30. Čtvrtek a pátek je zavřeno. Domluva na tel.724 737 946
Více  ZDE 
edit
 

Členství


Zásady a druhy členství


1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let, která má zájem o účast na uskutečňování
      programu sdružení a souhlasí se stanovami a cíli sdružení.


2. Přijímání nových členů do sdružení se provádí podle těchto zásad:
     a) přihláška se předkládá výboru sdružení
     b) o přijetí do sdružení rozhoduje výbor
     c) valná hromada má právo zrušit rozhodnutí o přijetí, vyskytnou-li se k tomu závažné důvody.


3. Členství zaniká:
     a) na žádost člena
     b) úmrtím člena
     c) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady, pokud člen neprojevuje zájem o
         činnosti sdružení, nebo jedná v rozporu se zásadami sdružení
     d) zánikem sdružení
     e) zanikající člen nemá nárok na podíl z majetku sdružení


4. Druhy členství jsou:
     a) Řádné členství:
         - Aktivní:
                   Výhody: - Vstup na dopolední nebo odpolední program v OS Brouček zdarma.
                                - Zvýhodněné vstupné na akce pro veřejnost.
                                - Možnost zasahovat do chodu sdružení.
                                - Hlasovací právo na Valné hromadě.
                Podmínky: - Zaplacení členského příspěvku 300 Kč/ rok nebo 200 Kč/pololetí.
                                - Člen se alespoň jednou za pololetí podílí dle svých sil na činnosti sdružení.
                                - Tzn. pomůže při organizování akce, vyrobí pomůcky, apod.
         - Pasivní:
                   Výhody: - Nemusíte se k ničemu zavazovat.
                                - Zvýhodněné vstupné na dopolední nebo odpolední program (10 Kč.), možnost
                                   zakoupení permanentky.
                                - Možnost účastnit se Valné hromady – hlasovací právo.
                 Podmínky: - Zaplacení členského příspěvku 50 Kč./na pololetí.

     b) Čestné členství
         - Čestným členem sdružení se může stát kterýkoliv občan našeho státu, který je starší 18-ti let a
             mimořádně se zasloužil o rozvoj sdružení.
         - Čestné členství uděluje valná hromada a to na období jednoho roku. Po uplynutí jej může
             prodloužit, nebo zrušit dle toho, zda trvají mimořádné zásluhy o rozvoji sdružení.   Práva a povinnosti členů najdete ve stanovách sdružení a vnitřním řádu.zpět  nahoru


© 2006-2016 Solnický Brouček z.s.            webmaster